AKT Maluch
AKT Maluch

Złaz Jesienny

W tym roku Złaz Jesienny odbędzie się 14 grudnia (w środę). Spotkanie rozpocznie się o godz. 18:30. Numer sali podamy w późniejszym terminie.
Przypominamy, że czynne prawo wyborcze posiadają:
  • honorowi członkowie klubu (otrzymali brązową plakietkę),
  • członkowie klubu, którzy w ciągu ostatniego roku zorganizowali przynajmniej jedną imprezę klubową,
  • członkowie klubu sprawujący funkcję kierownika Chatki w ciągu ostatniego roku,
  • członkowie Rady Klubu,
o ile zapłacili składkę członkowską za ostatni rok. Wysokość składki tak jak poprzednio wynosi 40 zł. Bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy członkowie klubu, którzy opłacili składkę za ostatni rok.

Podczas Złazu może nastąpić przyznanie brązowych plakietek. "Brązowa plakietka jest odznaką honorowego członkostwa Klubu i otrzymują ją osoby, na które Klub może liczyć. Nie istnieją i nie przewiduje się istnienia żadnych formalnych kryteriów przyznawania brązowej plakietki. [...] Każdy ma prawo zgłosić kandydaturę dowolnej osoby, wpisując przy tym swoje nazwisko. [...] Na Złazie [...] osoba zgłaszająca uzasadnia swój wiosek. W przypadku przewidywanej nieobecności osoba ta ma obowiązek przekazać wcześniej uzasadnienie Radzie Klubu. RK przedstawi je na Złazie" (za ordynacją wyborczą klubu).
Zwykle w klubie wywieszane były kartki, na które można wpisywać kandydatów do przyznania brązowej plakietki. W tym roku "kartki" będą najpierw dostępne elektronicznie, a w dniu Złazu zostaną wydrukowane i powieszone w klubie. Lista kandydatów do brązowej plakietki: LINK

Kwestie zaplanowane do poruszenia na Złazie:
  • wybory Rady Klubu
  • wybory Komisji Rewizyjnej
  • sprawozdanie Prezeski
  • sprawozdanie Administratorki
Statut: LINK DO STATUTU Ordynacja wyborcza: LINK DO ORDYNACJI
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
Osoby, które zapłaciły składkę członkowską w tym roku, tj. od 1.01.2022 r. (np. przy okazji Złazu Wiosennego czy wyborów Prezesa), mają opłaconą składkę na rok 2022.

Dane konta klubowego: AKADEMICKI KLUB TURYSTYCZNY MALUCH 47 1240 1037 1111 0010 9902 4290 (Pekao)

W tytule koniecznie proszę wpisać: "Składka członkowska". Jeśli przelew jest wykonywany za kilka osób, należy wpisać dane tych osób do tytułu przelewu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych życiem klubu - zarówno tych z prawem głosu, jak i bez niego. Mamy nadzieję, że spotkamy się w licznym gronie! 😊

Reaktywacja listy mailingowej

Z powodu wyłączenia serwera samorządu PW obsługującego m.in. listę Malucha oraz braku możliwości reaktywowania jej w ramach serwerów Politechniki Warszawskiej stworzyliśmy nową listę dyskusyjną klubu, korzystając z grup Google. Zapisać się na nią można z każdego adresu e-mail, nie tylko w domenie gmail.com
Szczegóły dotyczące sposobu działania listy, a także informację, jak się zapisać, znajdziecie na stronie: http://maluch.elka.pw.edu.pl/index.php?str=kontakt&subp=howto.subp.