AKT Maluch
Aktualnosci O klubie Imprezy Chatka Rada klubu Galerie Linki Kontakt
Piosenki łemkowskie i ukraińskie - disklajmer

Dystrybucja i informowanie o ¶piewniku

Intencj± autora niniejszego ¶piewnika jest, aby był on dostępny za darmo dla wszystkich zainteresowanych osób. Dlatego też najnowsz± jego wersję można sobie ¶ci±gn±ć w postaci plików w formacie PDF ze strony WWW Akademickiego Klubu Turystycznego "Maluch". Na życzenie autor może te pliki przesłać poczt± elektroniczn±.

Aby umożliwić jak największej liczbie osób dotarcie do tych plików, proszę o spełnienie następuj±cych zasad:

  • Dystrybucja ¶piewnika (w każdej wersji: elektronicznej, papierowej, gołębiem pocztowym, w postaci znaków dymnych i każdym innym medium) jest dozwolona jedynie w cało¶ci, w cenie nie przewyższaj±cej kosztów, jakie poniósł dystrybutor
  • W przypadku zamieszczania informacji o ¶piewniku w innych wydawnictwach (w tym na stronach internetowych), należy zamie¶cić informację, że ¶piewnik jest dostępny za darmo oraz podać adres strony WWW AKT "Maluch".
  • Zamieszczanie fragmentów ¶piewnika (w tym także pojedynczych piosenek) wymaga każdorazowej zgody autora oraz podania informacji jak wyżej


Powrót na stronę ¶piewnika

Wojtek Chemijewski, aktualizacja: 20 grudnia 2001 r.

Tu s± miejsca, w które warto kiedy¶ zajrzeć