AKT Maluch
AKT Maluch


Maluch jest klubem turystycznym, działającym na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Działalność nasza nie ogranicza się jednak do studentów naszego Wydziału, ani nawet do studentów naszej Uczelni. Członkiem Klubu zostaje każdy, kto pojedzie na trzy organizowane przez nas wyjazdy. A organizujemy ich co roku wiele, są to zarówno obozy letnie, jak i zimowe, piesze, kajakowe i rowerowe, także kilkudniowe rajdy i jednodniowe wycieczki pod Warszawę.

Każdy członek Klubu, po pomyślnym zdaniu egzaminu, dostaje niebieską plakietkę, taką jak na obrazku po prawej stronie, oczywiście w rzeczywistości jest ona nieco większa.
Osoby, na które Klub może liczyć, mogą, decyzją Walnego Zgromadzenia Członków (czyli Złazu), zostać Członkiem Honorowym Klubu. Dostają wtedy brązową plakietkę, taką jak ta z lewej strony. Możesz zobaczyć listę osób, które otrzymały to wyróżnienie