AKT Maluch
AKT Maluch
 Rada Klubu

Rada Klubu


Monika Sypecka
Prezes: Monika Sypecka
kontakt: msypecka(małpka)gmail.com


Rada Klubu:

Krzysiek Mróz
Krzysiek Mróz
Basia Słojewska
Basia Słojewska
Agnieszka Lemańczyk
Agnieszka Lemańczyk
Jacek Lipiński
Jacek Lipiński--Pełna lista władz klubu--