Zmiany w Zarządzie Klubu

Podczas wyborów Prezesa (16.11.2021) nową Prezes została Monika Sypecka.

Na Złazie Jesiennym (1.12.2021) wybrana została Rada Klubu w składzie:
Basia Słojewska, Krzysztof Mróz i Agnieszka Lemańczyk.

Podczas Złazu odbyły się także wybory Administratora Chatki i Komisji Rewizyjnej, a także przyznano brązowe plakietki.

Nową Administratorką Chatki została Basia Słojewska.

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Piotrek Pękalski – przewodniczący
  • Krzysztof Tabak
  • Konrad Godziszewski

Brązowe plakietki otrzymały:

  • Basia Słojewska
  • Gabrysia Tabak (Spakowska)

Wszystkim serdecznie gratulujemy!