Nowy członek Rady Klubu

Dnia 18.02.22 Rada Klubu na wniosek Prezeski zdecydowała o przyjęciu Jacka Lipińskiego do Rady Klubu jako dodatkowego członka. Jacek Lipiński aktywnie uczestniczy w życiu klubowym i chętnie angażuje się w działania mające na celu rozwój Klubu. W związku z powyższym uznano, iż stanowi odpowiedniego kandydata do Rady Klubu.

Gratulujemy i cieszymy się, że będziemy działać w większym gronie!

Pełen skład Rady Klubu można znaleźć tutaj.