Skład Rady

Podczas wyborów Prezesa (22.11.2022) nowym Prezesem został Konrad Godziszewski.

Na Złazie Jesiennym (14.12.2022) wybrana została Rada Klubu w składzie:
Iza Łuczkiewicz, Kasia Radkowska i Antek Pękała.

Ponadto, Rada Klubu w nowym składzie postanowiła (na wniosek Prezesa) dołączyć do swojego grona Basię Słojewską.

Podczas Złazu odbyły się także wybory Komisji Rewizyjnej, a także przyznano brązową plakietkę.

Skład Komisji Rewizyjnej:
– Piotrek Pękalski – przewodniczący
– Gabrysia Tabak
– Adam Kołodyński

Brązową plakietkę otrzymał:
– Krzysiek Mróz

Wszystkim serdecznie gratulujemy!