Złaz Jesienny 2023

W tym roku Złaz Jesienny odbędzie się 23 listopada (czwartek) o godz. 18:30 w sali 17 na WEiTI PW.

Podczas Złazu będą miały miejsce m.in.:
– wybory pozostałych członków Rady Klubu,
– wybory członków Komisji Rewizyjnej,
– przedstawienie sprawozdania Prezesa Klubu,
– przedstawienie sprawozdania Administratorki Chatki.

Podczas Złazu może nastąpić także przyznanie brązowych plakietek.
Brązowa plakietka jest odznaką honorowego członkostwa Klubu i otrzymują ją osoby, na które Klub może liczyć. Nie istnieją i nie przewiduje się istnienia żadnych formalnych kryteriów przyznawania brązowej plakietki. […] Każdy ma prawo zgłosić kandydaturę dowolnej osoby, wpisując przy tym swoje nazwisko. […] Na Złazie […] osoba zgłaszająca uzasadnia swój wiosek. W przypadku przewidywanej nieobecności osoba ta ma obowiązek przekazać wcześniej uzasadnienie Radzie Klubu. RK przedstawi je na Złazie” (za ordynacją wyborczą Klubu).

Kandydatów do otrzymania brązowej plakietki można zgłaszać poprzez listę dostępną tutaj: https://docs.google.com/document/d/1FR9_rS_fxoV207usFJVP7YOc1BiY-dPLCmmIeN8q6hE/

Przypominamy, że czynne prawo wyborcze posiadają:
– honorowi członkowie Klubu (otrzymali brązową plakietkę),
– członkowie Klubu, którzy w ciągu ostatniego roku zorganizowali przynajmniej jedną imprezę klubową,
– członkowie Klubu sprawujący funkcję kierownika Chatki w ciągu ostatniego roku,
– członkowie Rady Klubu,
o ile zapłacili składkę członkowską za ostatni rok.
Bierne prawo wyborcze natomiast posiadają wszyscy członkowie Klubu, którzy opłacili składkę za ostatni rok.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE:
Wysokość składki członkowskiej wynosi 40 zł.
Osoby, które zapłaciły składkę członkowską w tym roku, tj. od 1.01.2023 r. (np. przy okazji Złazu Wiosennego), mają opłaconą składkę na rok 2023.

Dane konta klubowego:
AKADEMICKI KLUB TURYSTYCZNY MALUCH
47 1240 1037 1111 0010 9902 4290

W tytule koniecznie proszę wpisać: „Składka członkowska”.
Jeśli przelew jest wykonywany za kilka osób, należy wpisać dane tych osób do tytułu przelewu.

Na Złaz oczywiście są zaproszeni wszyscy członkowie i sympatycy Klubu, także ci, którzy nie mają prawa głosu, ale chcieliby posłuchać sprawozdań i wziąć udział w debacie.