Skład Rady

Podczas wyborów Prezesa (8.11.2023) nowym Prezesem został Antoni Pękała.

Na Złazie Jesiennym (23.11.2023) wybrana została Rada Klubu w składzie:
Konrad Godziszewski, Izabela ŁuczkiewiczPiotr Matusiak i Krzysztof Mróz.

Podczas Złazu odbyły się także wybory Komisji Rewizyjnej, jak również przyznano brązową plakietkę.

Skład Komisji Rewizyjnej:
– Piotr Pękalski – przewodniczący
– Barbara Słojewska
– Gabriela Tabak

Brązową plakietkę otrzymała:
– Katarzyna Radkowska

Wszystkim serdecznie gratulujemy!