Złaz Wiosenny 2024

We wtorek 26.03.2024 r. o godz. 18:15 odbędzie się Złaz Wiosenny, którego celem będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023. Poruszony zostanie także temat organizacji 60-lecia oraz zmiany wysokości składki członkowskiej.

Spotkanie odbędzie się na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w sali DS402. Sala znajduje się na 4. piętrze w skrzydle D (tym od strony Gmachu Głównego) na samym końcu korytarza. Można do niej dojść bezpośrednio ze starej lub nowej części budynku.

Przypominamy, że prawo głosu posiadają:
– honorowi członkowie Klubu (otrzymali brązową plakietkę),
– członkowie Klubu, którzy w ciągu ostatniego roku zorganizowali przynajmniej jedną imprezę klubową,
– członkowie Klubu sprawujący funkcję kierownika Chatki w ciągu ostatniego roku,
– członkowie Rady Klubu,
o ile zapłacili składkę członkowską za bieżący (2024) rok.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE:
Wysokość składki członkowskiej wynosi 40 zł.

Dane konta klubowego:
AKADEMICKI KLUB TURYSTYCZNY MALUCH
47 1240 1037 1111 0010 9902 4290

W tytule koniecznie proszę wpisać: „Składka członkowska”.
Jeśli przelew jest wykonywany za kilka osób, należy wpisać dane tych osób do tytułu przelewu.

Serdecznie zapraszamy!