Dystrybucja i informowanie o śpiewniku

Intencją autora niniejszego śpiewnika jest, aby był on dostępny za darmo dla wszystkich zainteresowanych osób. Dlatego też najnowszą jego wersję można sobie ściągnąć w postaci plików w formacie PDF ze strony WWW Akademickiego Klubu Turystycznego „Maluch”. Na życzenie autor może te pliki przesłać pocztą elektroniczną.

Aby umożliwić jak największej liczbie osób dotarcie do tych plików, proszę o spełnienie następujących zasad:

  • Dystrybucja śpiewnika (w każdej wersji: elektronicznej, papierowej, gołębiem pocztowym, w postaci znaków dymnych i każdym innym medium) jest dozwolona jedynie w całości, w cenie nie przewyższającej kosztów, jakie poniósł dystrybutor
  • W przypadku zamieszczania informacji o śpiewniku w innych wydawnictwach (w tym na stronach internetowych), należy zamieścić informację, że śpiewnik jest dostępny za darmo oraz podać adres strony WWW AKT „Maluch”.
  • Zamieszczanie fragmentów śpiewnika (w tym także pojedynczych piosenek) wymaga każdorazowej zgody autora oraz podania informacji jak wyżej

Powrót na stronę śpiewnika

Wojtek Chemijewski, aktualizacja: 20 grudnia 2001 r.