AKT Maluch
Aktualnosci O klubie Imprezy Chatka Rada klubu Galerie Linki Kontakt

Serdecznie zapraszamy na spotkania klubowe - najbliższe już w czwartek 24-01-2019 o 18:00


¦piewanki
Zapraszamy na pierwsze ¶piewanki w nowym roku kalendarzowym!

¦piewanki Maluchowe s± imprez± cykliczn± organizowan± co miesi±c na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych przez Akademicki Klub Turystyczny "Maluch".
Pozwol± Wam one poczuć przez chwilę namiastkę unikalnej atmosfery klubowej Chatki w Ropiance bez konieczno¶ci opuszczania Warszawy. W szczególno¶ci zapraszamy tych, którym bliskie s± klimaty z pogranicza piosenki turystycznej i poezji ¶piewanej.

Zachęcamy do przynoszenia własnych instrumentów, nie tylko gitar.

Tu s± miejsca, w które warto kiedy¶ zajrzeć